ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR
  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”)

                 [●] (bundan sonra kısaca “Üye” olarak anılacaktır.) (e-posta adresi [●] ) ile

                 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Demirören Medya Center, Bağcılar/İstanbul adresinde mukim, Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. (bundan sonra kısaca “MİLLİYET” olarak anılacaktır.)

arasında [●] tarihinde aşağıdaki şartlarla www.kolaykampus.com (“Mecra”) üzerinde yer alan ( dijital servis üzerinden verilen Online Test, Canlı Yayın, Video, Öğrenci Takip Sistemi, Çalışma Kılavuzu gibi eğitim hizmetlerine üye olmak ve kullanmak için işbu Üyelik Sözleşmesi’ne Mecra’da yer alan şartlar ile kurallara onay veren Üye arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
  1.     İşbu Sözleşme’nin konusu, Mecra üzerinden sunulan Online Test, Canlı Yayın, Konu Anlatım Videoları, Öğrenci Takip Sistemi, Çalışma Kılavuzu gibi eğitim hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
  2.     Mecra’dan sunulan hizmetleri almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) MİLLİYET ile Mecra’ya üye olan kullanıcının Mecra’da sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, Üye tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.
 2. TANIMLAR
  1. Üye : Mecra’ya üye olan ve Mecra’da sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, MİLLİYET tarafından üyelikleri onaylanarak MİLLİYET 'e üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu Sözleşme’de kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.)                
  2. Kullanıcı : Üye olsun veya olmasın, MİLLİYET’e ait Mecra’yı ziyaret eden kişidir.   
  3. Link: Mecra üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Mecra’ya, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.  
  4. İçerik: Mecra üzerinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.  
  5. Üyelik Sözleşmesi: Mecra vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle MİLLİYET arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.                
  6. Kullanım Koşulları: Mecra ziyaretçilerinin uymakla yükümlü olduğu kurallardır.
  7. Kişisel Veri: Üye’nin kimliği, ad ve soyadı, adresi, elektronik posta adresi, cep telefonu numarası, IP adresi , Mecra’nın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, ziyaret tarihi, saati gibi kimliği belirli veya belirlenebilir kişilere ilişkin her türlü bilgidir.

 

 1. HİZMETLERİN KAPSAMI
  1. MİLLİYET’in , Mecra üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle dijital servislerden ibarettir. Mecra üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. Mecra üzerinden sunulan hizmetler ve abonelik paketleri ile ilgili tüm hususlar Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde düzenlendiği şekilde geçerli olacaktır.

 

4.2.  MİLLİYET, Mecra’nın içeriğini, Mecra üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği Mecra’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. Üyeler bu durumu şimdiden kabul ederler.  

4.3.  Mecra bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların MİLLİYET tarafından belirlenecek olan, tahdidi olmamak kaydıyla, üye olmak ve abonelik paketi satın almak gibi şartları yerine getirmesi gereklidir. MİLLİYET, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin Mecra’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. Üyeler bu durumu şimdiden kabul ederler.  

4.4.  Mecra Kullanım Koşulları, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcılar işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamakla Kullanım Koşullarına da onay verdiklerini kabul ederler.

 

 1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  1. 18 yaşını doldurmuş bireyler gerçek kimlik bilgileri ile Mecra’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. 18(Onsekiz ) yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler, veli veya vasilerinin onayı olmaksızın üye olamaz. Mecra içeriği gereği Mecra kullanıcıları 18 (onsekiz ) yaşından küçük kişilerden oluşmakta ve kullanıcı/üye kayıtları bu isimler üzerinden yapılmakta olduğundan 18 yaşından küçük kullanıcıların vereceği tüm bilgi ve belgelerden, kullanıcının/üyenin kullanımıyla ilgili tüm eylemlerinden , işbu Sözleşme’de yazılı olan bütün hükümlerden, bu hükümlerin ihlalinden, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının Sözleşme kapsamıyla ilgili bağlayıcı diğer tüm hükümlerinden, Mecra kullanıcısı/üyesi olan 18 ( onsekiz) yaşından küçük kişiler adına vesayet ve gözetim sorumluluğu olan yasal vasileri/velileri sorumludur. Bu anlamda MİLLİYET’e yasalara/yasal mercilere karşı bütün sorumluluk vasidedir/velidedir. Üyeliğin öncesi, tüm üyelik işlemleri ve üyeliğin gerçekleşmesinden sonraki tüm aşamalarda bu sorumluluk vasileri/velileri tarafından kabul edilmiş sayılır.   Tüzel kişilik adına abonelik başvurusu yapanların ise, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. "Üye adı" Üyeye özeldir ve aynı " Üye adı" iki farklı Üye‘ ye verilmez. Mecra’ya üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde MİLLİYET üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.  
  2. Üye, Mecra’ya üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Mecra’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.  
  3. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, MİLLİYET’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, MİLLİYET’in Üye’ye karşı Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.  
  4. Mecra’nın yazılım ve tasarımı MİLLİYET’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye veya Kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Mecra’da adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.  
  5. MİLLİYET, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya MİLLİYET’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da MİLLİYET’in haklarını korumak ve kullanmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.  
  6. Üye, Mecra’da sunulan canlı yayın ve/veya video hizmetlerini web sitesinde belirtilen talimatlar doğrultusunda almayı, bu talimatları okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması sebebiyle hizmeti alamaması durumunda MİLLİYET’ten herhangi bir şekilde tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. Mecra’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve MİLLİYET'in Mecra’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir.  Mecra’da sunulan canlı yayın ve/veya video hizmetlerinin içerikleri; eğitim hizmetlerine ilişkin bilgiler, sorular ve çözümlerinin doğruluğu noktasında MİLLİYET sorumlu değildir. Kullanıcı, MİLLİYET tarafından sunulan video hizmetlerindeki maddi hata ve yorum farklılıklarından dolayı yanlış yönlendirilme iddiası ile hiçbir şekilde MİLLİYET’ten hak ve tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
  8.     Mecra dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı MİLLİYET’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, MİLLİYET çalışanlarının ve yöneticilerinin, MİLLİYET yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. MİLLİYET, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.  
  9.     Üye, MİLLİYET’in herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabileceğini veya tamamen durdurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sistemin ve hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınması veya tamamen durdurulması durumunda Üye, MİLLİYET’ten herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini ve diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  10. Mecra üzerinden başka uygulama ve internet sitelerine link verilmesi mümkün olup MİLLİYET, link üzerinden yönlendirme yapılan sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve söz konusu sayfalara ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Şu kadar ki; Üye, bu şekilde yönlendirme yapılan sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. Üye’nin kendi rızası ve tercihi neticesinde eriştiği sayfalar ve kullandığı uygulamaları kullanımdan doğabilecek zararlar Üye’nin sorumluluğundadır.
  11. Mecra’yı kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Mecra üzerinde işlem yapabilirler. Üyeler’in , Mecra dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Üye, MİLLİYET ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üyeler’in Mecra üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı MİLLİYET'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
  12. İşbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında MİLLİYET tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde MİLLİYET; MİLLİYET hizmetleri, MİLLİYET bilgileri, MİLLİYET telif haklarına tâbi çalışmaları, MİLLİYET ticari markaları, MİLLİYET ticari görünümü veya bu Mecra vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.  
  13. MİLLİYET’in her zaman tek taraflı olarak işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine aykırı davrandığını tespit ettiği Üye’nin üyeliğini silme, askıya alma ve tekrar üye olmasını yasaklama hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, MİLLİYET’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  14. MİLLİYET, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca, Üye’nin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Kullanıcı işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
  15. Üye, herhangi bir şekilde Mecra üzerinden satın aldığı bir içeriği kopyalamayacağını, kendi cihazına kaydetmeyeceğini, üçüncü kişilere aktarmayacağını, başkalarına kendi hesabı üzerinden erişim sağlamayacağını, dağıtımını yapmayacağını, kendisine gönderilen eğitim içeriğini de her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.  Üye, MİLLİYET’in kendisine sunduğu içeriği veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını herhangi bir şekilde ihlal etmesi halinde bundan doğan zararı karşılayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
  16. Üye’nin Mecra üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı ve işbu kullanım hakkından doğan mali yükümlülükler sadece kendisine ait olup sair gerçek veya tüzel kişilere devredilemez. Üye’nin kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifresini sair gerçek veya tüzel kişilere vermesi işbu Sözleşme’nin ihlali anlamına gelecek olup bu durumda MİLLİYET’in söz konusu kullanımdan doğan tazminat hakkı saklıdır.
  17. Üye, Mecra’ya erişmek için kullandığı cep telefonu bilgisi, şifre, kod gibi bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Mecra’nın üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Üye sorumludur. Üye, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde MİLLİYET’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.
  18. MİLLİYET, Üyeler’e hizmet vermek için bir Destek Hattı bulunduracaktır. Bu Destek Hattı’ndan hafta içi 09:00 – 22:00 saatleri içerisinde hafta sonu 10:00 – 18:00 saatleri arasında telefonla ya da [email protected] e-posta adresi üzerinden gerekli her tür destek ve bilgi alınabilir.
  19. Üye, Mecra’yı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, yasalara, genel ahlaka aykırı, olarak, başkalarını rahatsız veya taciz edici şekilde, 3. kişilerin fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici ( spam, virüs, bloke, engelleme vs.), zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.
  20. MİLLİYET’in Mecra üzerinden gerçekleşen   öğretmen, eğitmen ve diğer çalışanları görüşmelerde, canlı yayınlarda, canlı destek vs. diğer diyaloglarda Üye , Vasi/V eli veya diğer 3.kişiler tarafından direkt veya dolaylı bir tehdit, hakaret, küfür, argo sözler, genel adap, terbiye ve ahlak kurallarına uygun olmayan konuşma, davranış seviye ve üslup bozukluğu, baskı, veya yaklaşımlara maruz kaldığı veya diyaloglarda aile, din, ülke, bayrak, vb. gibi dini ve milli değerlerin tartışma konusu yapılması durumunda MİLLİYET ihtara gerek kalmadan işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih etme yetkisini haizdir. Bu gibi hallerde MİLLİYET’in tazminat, ücret iadesi gibi sorumluluğu doğmayacağı Üye tarafından kabul edilmiş olur.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  1. Veri sorumlusu MİLLİYET  , Mecra üyeliği kapsamındaki veri işleme faaliyetlerini   ders.kolaykampus.com/aydinlatma-metni adresinde yer alan aydınlatma metninde belirtilen yöntem ve amaçlarla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirmektedir. Üye, işlenmekte olan kişisel verilerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hak ve taleplerini yöneltmek amacıyla Aydınlatma Metni içerisinde yer alan başvuru yöntemleriyle MİLLİYET’e başvurabilir.     
  2. Üye, Mecra’ya kaydolurken verdiği kişisel verilerini “Profil” ekranından güncelleyebilir ,      elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin tercihlerini ve açık rızaya dayalı olarak işlenmekte olan kişisel verileri özelinde açık rıza tercihlerini bu alandan güncelleyebilir.
  3. Özellikle çevrimiçi ve simultane hizmetlerin verilmesi esnasında üyelerin sesli, görüntülü veya yazılı olarak akışa katılmak istemesi halinde, ilgili üyenin yazılı, görsel ve işitsel verileri kendi rızası ve seçimi ile ilgili çevrimiçi hizmete dahil olan kişiler tarafından görünür olur. Üye bu durumu bildiğini ve seçimlerini buna göre yönettiğini kabul eder.

                

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ
  1.     İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye Mecra’ya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Üye’nin üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır.
  2.     MİLLİYET herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir. Üye’nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu Sözleşme’de veya Mecra’da ilan edilen kurallara aykırılık halleri, Üye’nin telif haklarını ihlal edecek faaliyetleri ile Üye’nin bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir. Üyeler’in işbu sözleşmeyi ya da Mecra içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle Mecra’ın uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

 

 1. SON HÜKÜMLER
  1.     Sorumluluğun Sınırlandırılması: MİLLİYET, Mecra’ya erişilmesi, Mecra’nın ya da Mecra’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. MİLLİYET, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Mecra’ya ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Mecra’nın kullanılması ile Mecra’nın , kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. Üyeler doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  2.     Mücbir Sebepler: MİLLİYET, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda (savaş, sıkıyönetim, salgın hastalık gibi), işbu Üyelik Sözleşmesi’nde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, üyeler tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle MİLLİYET’ten herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. Üyeler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.
  3.     Yürürlük: Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üye’nin Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
  4.     Sözleşme Değişiklikleri : MİLLİYET tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Mecra’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
  5.     Devir: MİLLİYET, işbu Sözleşme’yi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye, bu Sözleşme’yi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
  6.     Yetki: İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
  7.     Kısmi Geçersizlik: İşbu Sözleşme maddelerinden biri ya da birkaçının geçersizliğine karar verilmiş olması, sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğini ortadan kaldırmaz.

 

Şirket Bilgileri

 

Firma Unvanı

Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.

Adresi

100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Demirören Medya Center, Bağcılar/İstanbul

Telefon

0212 337 90 00

E-Posta

[email protected]

Müşteri hizmetleri

08503040350

Mersis Numarası

0302049759000010